Nie da się zaprzeczyć, że w Polsce wskaźnik zatrudnionych osób pochodzących ze Wschodu znacząco rośnie z każdym rokiem. Dziś można śmiało określić to zjawisko jako swego rodzaju normę. Cudzoziemcy zza wschodniej granicy i okolicznych krajów przynoszą sporo korzyści pracodawcom, a przy tym sami osobiście zyskują. Warto zdawać sobie sprawę z tego, jak wyglądają realia takiego pracownika i co należy wiedzieć na temat kwestii zatrudniania cudzoziemców ze Wschodu. Wszystko w związku z krążącymi różnorodnymi mitami na ten temat, które wyjaśniamy w tym artykule.

Pracownicy ze Wschodu wybierają wyłącznie pracę fizyczną

Pierwszym, chyba najpopularniejszym mitem, który pojawia się wśród opinii publicznej, jest ten, że cudzoziemcy zza wschodniej granicy decydują się wyłącznie na pracę fizyczną w Polsce. Takie przekonanie, które rzeczywiście panuje wśród wielu Polaków, jest bardzo krzywdzące i znacząco rozmija się z prawdą. Spora grupa imigrantów ze Wschodu – niezależnie od płci czy wieku – to osoby wykształcone, które chętnie podejmują się pracy także biurowej czy innej niż fizyczna.

Sporo emigrantów to specjaliści w rozmaitych dziedzinach, dzięki czemu mogą odgrywać ważne role w przedsiębiorstwach, dzieląc się doświadczeniem i kwalifikacjami. W efekcie tego polskie przedsiębiorstwa mają szansę na dynamiczny i zadowalający rozwój. Fakt jest taki, że w Polsce panuje zapotrzebowanie na pracowników zarówno fizycznych, jak i tych biurowych różnego szczebla, a osoby ze Wschodu są w stanie załatać braki kadrowe.

Zatrudnianie pracownika ze Wschodu to same formalności

Jednym z mitów, który tworzy nieprawdziwy obraz wśród pracodawców w Polsce, jest ten mówiący o szeregu formalności, które należy dopełnić, zatrudniając cudzoziemca ze Wschodu. Mowa tu o dokumentach i pozwoleniach podpisywanych jeszcze przed podjęciem stosunku pracy, ale nawet w trakcie współpracy. Rzeczywistość jest na szczęście znacznie prostsza, niż jest pokazywana. Oczywiście pobyt obcokrajowców musi być w pełni legalny, dlatego konieczne jest dopełnienie różnych formalności, ale dotyczy to przecież także pracowników polskich. Z tą różnicą, że kwestią zatrudnienia cudzoziemców zajmują się często profesjonalne agencje pracy i to one biorą na siebie wspomniane kwestie formalne.

Czy są osoby ze Wschodu, które pracują w Polsce nielegalnie

Tutaj warto od razu rozwiać pogłoskę, która mówi, że pracownicy ze Wschodu przebywają na terytorium RP nielegalnie i praca w naszym kraju jest niezgodna z prawem. Choć nadal zdarzają się przypadki, gdy pracodawcy próbują ryzykować, zatrudniając kogoś nielegalnie, by mieć mniejsze wydatki i odpowiedzialność na barkach, jednak to wyjątki. Na szczęście coraz więcej osób ze Wschodu od razu decyduje się na wsparcie agencji pracy, które dbają o to, by pobyt i praca były w pełni legalne. Kwestia ta jest niezwykle ważna dla samych cudzoziemców, o czym jasno deklarują oni w badaniach społecznych. Legalizacja pobytu daje im poczucie bezpieczeństwa w życiu codziennym.