Praca tymczasowa jest formą zatrudnienia pracownika na wyznaczony czas, który jest z góry ograniczony limitami na podstawie specjalnej ustawy. Tak naprawdę może podjąć się jej każdy, choć największą popularnością cieszy się wśród młodych osób, które poszukują zajęcia zarobkowego na krótki okres – np. wakacji. Jest to niewątpliwie ciekawe rozwiązanie – zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Wyjaśniamy, czym tak naprawdę jest praca tymczasowa w ujęciu prawa, a także jakie są jej wady oraz zalety, by mieć pewność, że to dla nas optymalny wybór przynoszący zysk i zadowolenie.

Czym jest praca tym czasowa?

Definicja wyjaśniająca, czym jest praca tymczasowa, tak naprawdę jest niezwykle prosta. To nic innego jak zajęcie zarobkowe, które podejmuje się na określony czas. Jest to zatrudnienie o charakterze sezonowym, okresowym czy też doraźnym. Praca ta jest wykonywana na rzecz konkretnego pracodawcy przez cas nie dłuższy, niż wskazuje to ustawa z 2003 roku. Istotne jest, by pamiętać, że świadczenie nie może być realizowane przez pracowników firmy zatrudnionych w niej na stałe bądź aby nie należało do ich zakresu obowiązków.

To, co wyróżnia pracę tymczasową od innych form zatrudnienia, to jej trójstronny charakter. Chodzi o nic innego, jak to, by do współpracy zaangażować trzy strony. Mowa o agencji pracy tymczasowej, pracodawcy i pracowniku. Ta pierwsza jest kluczowym ogniwem, ponieważ odpowiada za szereg kwestii formalnych (jak np. umowę), kieruje osoby do pracodawców, by świadczyły one zajęcia na ich rzecz. Stąd też sama forma pracy tymczasowej nie należy do skomplikowanej. Jej ostateczny charakter zależy od stanowiska, jakie zajmuje dana osoba. Niezależnie od kraju, najczęstszymi pracami wykonywanymi w ramach zatrudnienia jest zbieranie owoców, warzyw czy kwiatów, czynności na produkcji, w branży transportowej, logistycznej czy e-commerce.

Na jaki okres można być zatrudnionym w pracy tymczasowej?

Kluczową kwestią w przypadku pracy tymczasowej jest spełnienie warunku czasu spędzonego jako osoba zatrudniona na danym stanowisku. Warto wiedzieć, że maksymalny okres takiego zajęcia na rzecz jednego pracodawcy za pośrednictwem konkretnej agencji pracy tymczasowej nie może być dłuższy niż 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy. Oznacza to, że można być zatrudnionym przez daną agencję pracy tymczasowej na czas 1,5 roku w trakcie 3 lat. Co więcej, pracownik nie może podejmować zatrudnienia u tego samego pracodawcy, korzystając z usług innej agencji pracy.

Jakie są wady i zalety pracy tymczasowej?

Rozwiązanie, jakim jest praca tymczasowa, ma wiele korzyści oraz kilka wad, które ma na uwadze każdy pracownik. To niewątpliwie doskonały wybór dla wszystkich firm, których charakter pracy cechuje się sezonowością bądź też poszukują one sposobu na szybkie zwiększenie zatrudnienia.

Co można uznać za zaletę takiej pracy? Przede wszystkim jest nią elastyczność, ponieważ okres wypowiedzenia różni się tutaj od tego dotyczącego umów kodeksowych. Dzięki temu mamy możliwość wygodnego dopasowania stanu zatrudnienia do bieżących potrzeb danego przedsiębiorstwa, zwiększając efektywność działań. Tym samym optymalizowane są koszty samej rekrutacji. To agencja pracy tymczasowej zajmuje się całym procesem, włączając nawet działania marketingowe czy selekcję. Jest to skuteczny pomysł na odciążenie działu HR. Baza osób potencjalnie zainteresowanych pracą stale poszerza się i jest aktualizowana, co sprawia, że kandydaci są rzeczywiście dostępni i gotowi do zatrudnienia. Sama struktura kosztów i planowania budżetu jest bardzo jasna, ponieważ przedsiębiorca rozlicza się z agencją zgodnie z ustaleniami – na podstawie stawki miesięcznej bądź godzinowej – dzięki czemu można z łatwością rozplanować koszty zatrudnienia i mieć nad nimi kontrolę.

Jeśli chodzi o wady tego rozwiązania, to można zaliczyć do nich brak poczucia bezpieczeństwa dla samego pracownika czy też świadczeń dodatkowych. Niekiedy charakter pracy bywa mało satysfakcjonujący, co doprowadza do znużenia i wypalenia.