Polski rynek pracy przyciąga od pewnego czasu obcokrajowców, dla których proponowane u nas warunki zatrudnienia są rzeczywiście korzystne i atrakcyjne. Stąd też coraz większe zainteresowanie tym, co możemy im zaoferować. Sama forma zatrudnienia, a przy tym dość uproszczone procedury związane z obszarem administracyjnym, duży wybór stanowisk sprawiają, że w Polsce pojawia się wielu pracowników z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Armenii czy Mołdawii. O ile rzeczywiście proces rekrutacji jest dość przyjemny, o tyle poprawne zinterpretowanie przepisów prawnych bywa sporym wyzwaniem dla przedsiębiorców. Z kolei nieprzestrzeganie procedur, nawet gdy wynika z braku świadomości, to spore konsekwencje, które mogą dużo kosztować. Dlatego postanowiliśmy wyjaśnić, jakie kary wiążą się z nielegalnym zatrudnianiem cudzoziemców, którzy nie mają zezwolenia na pobyt oraz co robić, by ich uniknąć.

Nielegalne zatrudnianie cudzoziemca – co to oznacza?

Zdarza się, że pracodawcy nie mają wystarczającej wiedzy na temat legalnego zatrudniania osób z zagranicy i nieświadomie łamią prawo, ryzykując przy tym bardzo wiele. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, co tak naprawdę oznacza ta nielegalność i jakie okoliczności na to wpływają. Wszystko z uwagi na fakt, że niedopełnienie obowiązków narzuconych przez prawo może powodować duże konsekwencje. Pracodawcy wielokrotnie gubią się w procedurach, bo przecież inne dotyczą zatrudniania osób z Polski, a inne tych z innych krajów. Co zatem wiąże się z łamaniem prawa?

  • zatrudnianie pracownika, który nie posiada ważnego dokumentu potwierdzającego pobyt w Polsce – może to być wiza, karta pobytu, paszport biometryczny upoważniający do ruchu bezwizowego;
  • podstawa pobytu danej osoby nie uwzględnia wykonywania przez nią czynności zawodowych – ma wyłączne wizę turystyczną;
  • cudzoziemiec wykonuje obowiązki w ramach zatrudnienia, nie posiadając jednocześnie wymaganych pozwoleń;
  • obcokrajowiec podjął pracę na zupełnie innych warunkach albo stanowisku niż było to określone w zezwoleniu;
  • brak pisemnej umowy cywilnoprawnej albo umowy o pracę pomiędzy stronami.

 

Jakie są kary za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców?

Warto mieć na uwadze, że nie przestrzegając powyższych wytycznych, grozimy nie tylko sobie jako pracodawcom, ale również pracownikom. Tym samym konsekwencje dotyczą obu stron i mogą dotyczyć nie tylko karami pieniężnymi, ale również ograniczeniami pod kątem zawodowym. Sankcje dotykają wszystkich – nawet jeśli nieświadomie dopuścimy się błędu, dlatego tak ważne jest dopilnowanie wszystkich procedur czy skorzystanie z fachowej pomocy agencji pracy czy innych specjalistów, którzy doskonale wiedzą, co robić i jakich formalności przestrzegać.

Tutaj warto pamiętać, że oprócz kary finansowej za złamanie prawa, pracownik może zostać objęty również karą w postaci niemożliwości ponownego przyjmowania obcokrajowców do swojej firmy. Jeśli działania przedsiębiorstwa opierają się głównie na tym, nie da się ukryć, że może być to spore utrudnienie oraz wyzwanie. Najostrzejszą formą sankcji jest kara pozbawienia wolności do 3 lat. Z kolei cudzoziemiec może otrzymać zakaz ponownego wjazdu do Polski i innych krajów Schengen na okres od 1 roku do 3 lat.

Ile wynosi kara za nielegalne zatrudnianie obcokrajowców?

Wiele osób interesuje kwestia tego, ile wynosi kara finansowa za nielegalne zatrudnianie przedsiębiorców. To grzywna od 1000 zł do 30 000 zł w szczególnych przypadkach. Oczywiście wszystko zależy od okoliczności. Wysokość kary jest indywidualnie dostosowywana do warunków, w których znajdują się obie strony. Sam pracownik jest obejmowany karą wynoszącą od 20 zł do 5000 zł.