Osoby zatrudniające cudzoziemców powinni być świadomi, że od 11 czerwca 2017 roku obywatel krajów spoza strefy Schengen – w tym także z Ukrainy – mogą przekroczyć granicę z Polską bez ważnej wizy. To tzw. ruch bezwizowy, który możliwy jest dzięki posiadaniu paszportu biometrycznego.

Czym jest paszport biometryczny?

Paszport biometryczny stanowi rodzaj dokumentu, który potwierdza tożsamość jego posiadacza, a tym samym uprawnia do legalnego przekroczenia przez niego granic państw. Różni się on od tego tradycyjnego, ponieważ w jego okładce znajduje się specjalny mikroprocesor, który zawiera ważne dane biometryczne zamknięte w formie cyfrowej. To nic innego jak odciski palców oraz wzór siatkówki oka. Oczywiście oprócz tych nieoczywistych informacji paszport mówi także o najważniejszych danych jak imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia czy numer oraz seria paszportu.

Tego typu nowoczesna technologia wykorzystana w tworzeniu dokumentów tożsamości to sposób na podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom można precyzyjnie sprawdzić tożsamość osoby legitymującej się, uniemożliwiając tym samym fałszowanie dokumentu czy minimalizując ryzyko ich podrobienia. To właśnie dane cyfrowe odróżniają paszport biometryczny od standardowego. Informacje zapisane w chipie są zapisywane w szach danych urzędów państwowych.

Praca cudzoziemca w Polsce z paszportem biometrycznym

Cudzoziemcy z Ukrainy oraz innych krajów ze strefy Schengen mają możliwość przekroczenia granicy z naszym krajem właśnie poprzez posługiwanie się paszportem biometrycznym. Nie muszą tym samym posiadać ważnej wizy. Jednak należy przy tym nadal uzasadnić w jasny sposób cel podróży, warunki pobytu i posiadać środki finansowe niezbędne do pobytu. To istotne i bez takich informacji obcokrajowiec może nie otrzymać zgody na wprowadzenie się do kraju. Stąd należy ustalić z nim wszystkie niezbędne dokumenty – w przypadku zatrudnienia jest to oświadczenie o powierzeniu pracy. Maksymalny czas, kiedy cudzoziemiec z Ukrainy może przebywać na terenie Polski na podstawie paszportu biometrycznego to 90 dni. Jeśli jesteś pracodawcą, nie zapominaj o tym, żeby sfinalizować rejestrację oświadczenia o powierzenia pracy w powiatowym urzędzie pracy lub dać zezwolenie na pracę – te dokumenty są niezbędne, aby pobyt był w pełni legalny.

Jak wygląda zatrudnianie z paszportem biometrycznym?

Istnieją konkretne regulacje, które jasno mówią, co należy robić, będąc obcokrajowcem i chcąc podjąć pracę w Polsce. Pracodawca musi uprzednio wystąpić o dwa dokumenty – zezwolenie na pracę, które będzie ważne i wpis do ewidencji o powierzeniu pracy. Bez nich Ukrainiec nie będzie w stanie zamieszkać w Polsce w pełni legalnie, nawet jeśli posiada paszport biometryczny.

Pracodawca musi zająć się odpowiednimi formalnościami. W urzędzie wojewódzkim musi uzyskać zezwolenie na pracę, a jeśli mowa o pracy sezonowej, to w starostwie powiatowym. Nie warto odkładać tego na ostatnią chwilę, ponieważ czas wydania dokumentów może się różnic. Warto pamiętać, że całość kosztów związanych z uzyskaniem dokumentów pokrywa właśnie pracodawca.