Rynek pracy jest bardzo płynny, co wynika z faktu rosnącej liczby atrakcyjnych ofert zatrudnienia, a przy tym zróżnicowanych stawek i dużej konkurencji pośród pracodawców. W efekcie często okazuje się, że pracownik – nawet cudzoziemiec – decyduje się na nagłą, zupełnie niespodziewaną zmianę miejsca pracy z uwagi na znalezienie ciekawszej propozycji. Nie da się ukryć, że taka sytuacja bywa sporym utrudnieniem dla pracodawcy i całego zespołu. Wpływa na ciągłość procesów i efektywność. Dlatego warto wiedzieć, czy cudzoziemiec porzucający pracy ma jakieś konsekwencje z racji swojej decyzji oraz jakie są prawa pracodawcy w tym wszystkim.

Cudzoziemiec porzucający pracę – konsekwencje dla pracodawcy

Jeśli okazuje się, że pracownik decyduje się porzucić pracę, co jest nagłym i niespodziewanym krokiem, należy wiedzieć, że stanowi to dość spore naruszenie obowiązków pracowniczych, które na nim ciążą. W umowie zatrudnienia znajdują się bowiem zapisy, które jasno określają nie tylko zakres działań wykonywanych w ramach stanowiska pracy, ale także kwestię okresu wypowiedzenia umowy. Jednak gdy dochodzi do takiego nieusprawiedliwionego zaprzestania pracy, pracodawca może dopuścić do zwolnienia dyscyplinarnego, nie zachowując wspomnianego czasu wypowiedzenia.

„Dyscyplinarka”, aby była uznana za w pełni poprawną, musi spełnić kilka wymogów formalnych. Jednym z nich jest skutecznie doręczenie jej, czyli takie, kiedy rzeczywiście dostarczone jest ono do rąk pracownika. W przypadku cudzoziemców bywa to sporym wyzwaniem, dlatego warto wiedzieć, że preferowaną formą jest list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, które daje pewność, że osoba porzucająca pracę, otrzymała dokument i zapoznała się z jego treścią.

Obowiązek informacyjny w kontekście porzucenia pracy

Pracodawca cudzoziemca, który porzuca zatrudnienie, ma kilka dodatkowych obowiązków do spełnienia. Taki przedsiębiorca ma obowiązek złożenia informacji o zakończeniu współpracy z obcokrajowcem do wskazanego Urzędu Wojewódzkiego. Jest to konieczne, gdy porzucenie pracy miało miejsce wcześniej niż 3 miesiące przed okresem, gdy termin zezwolenia traci swoją ważność. Z kolei, gdy pracownik zatrudniony był na podstawie uproszczonej procedury, trzeba poinformować zarówno urząd pracy, jak i Straż Graniczną.

Działania te są niezwykle ważne, ponieważ cudzoziemiec może pracować w Polsce, jedynie spełniając konkretne wymogi formalne – mają zezwolenia o pracę i legalizację zatrudnienia.

Co z wynagrodzeniem i innymi konsekwencjami?

Warto wiedzieć, że cudzoziemiec porzucający pracę, traci prawo do wynagrodzenia za dni zarówno nieusprawiedliwione, jak i nieprzepracowane. Jednocześnie na pracodawcy ciąży obowiązek wypłaty wynagrodzenia proporcjonalnie do liczby przepracowanych dni, a także rozliczenie ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy, który został niewykorzystany.

Trzeba wskazać, że cudzoziemiec porzucający nagle miejsce pracy, nie jest bez winy. Konsekwencje takiej decyzji mogą być trudne i dotkliwe, a szczególnie gdy w grę wchodzi zwolnienie dyscyplinarne. Wtedy na świadectwie pracy pojawia się taki zapis, co bywa przeszkodą w dalszej drodze zawodowej. Ponadto zgodnie z art. 52 Kodeksu Pracy uniemożliwione zostaje pobieranie zasiłku dla bezrobotnych na czas pół roku od momentu zajścia sytuacji. Niektórzy pracodawcy dodatkowo występują o odszkodowanie od pracownika za wyrządzone szkody i utracone korzyści, które wiążą się bezpośrednio z decyzją o porzuceniu pracy.